پرسش مهر

مونتسكيو: آنكه توقع احترام از ديگران دارد، خود نيز بايد توقع احترام ديگران را برآورده كند و به آنان حرمت كند.

آدام اسميت: هر قدر به ديگران احترام بگذاري براي خودت احترام خريده‌اي.

فرانتس فانون: احترام صفتي اكتسابي است. آن را به فرزندان خود بياموزيد.

آندره وزاليوس: اگر همه مردم ارزش احترام را مي‌دانستند و در زندگي به آن عمل مي‌كردند دنيا گلستان مي‌شد.

ماري كوري: احترام، بزرگي و كوچكي، فقر و ثروت، زشتي و زيبايي نمي‌شناسد.

 آندره موروآ: احترام را بايد در خانه آموخت. در مدرسه تمرين كرد و در جامعه كامل نمود.

ژاك ژان روسو: احترام به ديگران را بايد از همان دوران كودكي به كودكان آموخت.

پرل. س. باك: احترام در حقيقت همان رعايت حال ديگران در موارد و مواقع مختلف است.

آلفونس دوده: اگر مي‌خواهي محترم باشي، بايد همه را محترم بداري. 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۵۰:۴۲ | نویسنده : فاطمه اكبري گودرزي | نظرات (0)
[ ]