مشخصات فردی
نام:فاطمه اكبري گودرزي
ایمیل:vadidar@yahoo.com
درباره من:تمامي مطالب اين سايت در رابطه با اهميت احترام گذاشتن به ديگران است تا ياد بگيريم چطور با ديگران برخوردي احترام‌آميز داشته باشيم. تكريم و تحسين ديگران، ويژگي مهمي است كه بايد آن را در خود تقويت كنيم. احترام ربطي به جايگاه اجتماعي افراد ندارد، همه شايستگي آن را دارند. «احترام يعني اينكه چطور با همه رفتار كني، نه فقط با كساني كه مي‌خواهي تحت تأثير قرار دهي.» اگر دوست داريم كه ديگران در برخوردشان با ما احترام را رعايت كنند، كه قطعاً همينطور است، بايد ابتدا ياد بگيريم كه به ديگران احترام بگذاريم. با بي‌احترامي به اطرافيان، بيش از همه حرمت خود را پايين مي‌آوريم.